Home / ผลงาน

ผลงาน

ผลงาน ของเรา

ผลงานบางส่วนตลอดระยะเวลากว่า 17 ปีี ที่เราได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากลูกค้า
งานและโครงการต่างๆ ที่ได้รับกว่า 80% จะเป็นงานที่ "ได้รับโอกาสอีกครั้ง" และเป็นงานที่ได้รับโอกาสจากการแนะนำของ "ลูกค้ารายเดิม > สู่ลูกค้ารายใหม่"ระบบจองสนาม / ระบบรายงานผลการแข่งขัน

Web Application System

 

กรมพลศึกษา
- ระบบจองสนามกีฬา
- ระบบรายงานผลการแข่งขันและสรุปเหรียญกีฬานักเรียน
- Kiosk แนะนำกรมพลศึกษา